लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association रुपन्देही

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

रुपन्देही
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

071-520243, 071-520299

ईमेल