लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association कपिलवस्तु

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

कपिलवस्तु
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

076-560131, 076-561010

ईमेल