लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association बाँके

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Nepalgunj
बाँके
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

081-522678, 081-521426

ईमेल