लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association बर्दिया

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

बर्दिया
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

084-420301, 084-420277

ईमेल