लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association सल्यान

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

सल्यान
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

088-520001, 088-520075

ईमेल