लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association जाजरकोट

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

जाजरकोट
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

089-430076, 089-430117

ईमेल