लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association रुकुम(पश्चिम)

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

रुकुम(पश्चिम)
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

088-530106, 088-530095

ईमेल