लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association हुम्ला

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

हुम्ला
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

087-680095, 087-680095

ईमेल