लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association कालिकोट

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

कालिकोट
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

087-440121

ईमेल