लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) कैलाली

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Gauriganga
कैलाली
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

091-525261

ईमेल