लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association अछाम

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Mangalsen
अछाम
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

097-620301, 097-620130