लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association कैलाली

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

कैलाली
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

091-522662, 091-523613

ईमेल