लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association बैतडी

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

बैतडी
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

095-520010, 095-520130,9848843595

ईमेल