लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association डँडेलधुरा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

डँडेलधुरा
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

096-420130, 096-420483

ईमेल