लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association कञ्चनपुर

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

कञ्चनपुर
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

099-521238, 099-522606

ईमेल