लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Police GBV Van काठमाडौँ

This van provides rescue services for women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

104, 9851289111

ईमेल