लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal महोत्तरी

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Bardibas-8, (Backside of eastern Booking counter)
महोत्तरी
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

044-550126

ईमेल