लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal कपिलवस्तु

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Chandrauta, Shivaraj-10
कपिलवस्तु
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

076-540110

ईमेल