लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal काठमाडौँ

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Chuchhepati, (close to KL Tower)
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4497225

ईमेल