लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal गोरखा

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Amar Gold and Silver Shop First Floor
गोरखा
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

064-421372

ईमेल