लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) बर्दिया

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Gulariya
बर्दिया
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

084-420168

ईमेल