लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal मकवानपुर

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Hetauda campus chowk, Parijatpath, Hetauda-4
मकवानपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

057-524545

ईमेल