लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal धनुषा

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Ramanand Chowk, Janakpur (Opposite side of Ram Janaki Cinema Hall)
धनुषा
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

041-527229

ईमेल