लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal सर्लाही

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Lalbandi-5 (Opposite side of western Public Bus Stand)
सर्लाही
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

046-501216

ईमेल