लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal कास्की

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Sabhagriha chowk, Pokhara-8
कास्की
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

061-550074, 061-550075

ईमेल