लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal काठमाडौँ

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Putalisadak-31, (Close to Shanker Dev Campus)
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4168138

ईमेल