लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Marie Stopes Nepal ललितपुर

This organization provides counselling, sexual and reproductive health services to women and girls.

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

ठेगाना

Satdobato, Lalitpur-15 (Opposite to Satdobato Swimming pool)
ललितपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5526716

ईमेल