लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

CAP Nepal (Centre for Awareness Promotion) काठमाडौँ

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Nawamarga 4, Dhumbarahi, Kathmandu
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4372055