लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Police Anti- Trafficking Bureau काठमाडौँ

This bureau will investigate the cases of human trafficking.

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

Babarmahal
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-42395691, 9851280111, 1177