लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Manav Sewa Ashram लमजुङ

This organization provides psychosocial counselling, mental health services and long-term shelter to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

ठेगाना

Besisashar
लमजुङ
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.