लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Aawaaj Nepal दैलेख

This organization provides shelter, psychosocial counselling, training, employment, reintegration, and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Dullu, Dailekh
दैलेख
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.