लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Aawaaj Nepal बर्दिया

This organization provides shelter, psychosocial counselling, training, employment, reintegration, and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Badhaiyatal Rural Municipality-6
बर्दिया
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

ईमेल