लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Center for Legal Research and Resource Development (CeLRRD) मकवानपुर

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV.

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Makwanpur
मकवानपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

057-526440

ईमेल