लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Pourakhi Nepal काठमाडौँ

This organization provides legal aid and psychosocial counselling services to migrants

सेवाको प्रकार

अप्रवासन

ठेगाना

Maharajgunj
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4720853

ईमेल