लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling) जाजरकोट

This organization provides psychosocial counselling and mental health services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

ठेगाना

जाजरकोट
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4102037, 01-4226041

ईमेल