लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

For the One ललितपुर

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Lalitpur
ललितपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5185470

ईमेल