लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Subha Abasar Gram Nepal काठमाडौँ

This organization provides shelter to the survivors of domestic violence and violence against women & girls.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Sinamangal, Kathmandu
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

9801857204,9801857213