लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) धनुषा

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Janaknandin
धनुषा
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

ईमेल