लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) सुनसरी

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Rautamai
सुनसरी
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

025-561079

ईमेल