लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) सिन्धुली

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Sindhulimadhi
सिन्धुली
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

047-521206

ईमेल