लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) दाङ

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Ghorahi
दाङ
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

082-561636

ईमेल