लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

CWIN (National Hotline) काठमाडौँ

This organization provides shelter, psychosocial counselling, education, reintegration and rescue services to children experiencing violence

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

ठेगाना

Ravi Bhawan, Kathmandu
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

1098

ईमेल