लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

District Police Office

मकवानपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

रामेछाप

प्रहरी सेवा

District Police Office

अर्घाखाँची

प्रहरी सेवा

District Police Office

दोलखा

प्रहरी सेवा

District Police Office

धनुषा

प्रहरी सेवा

District Police Office

नवलपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

सर्लाही

प्रहरी सेवा

District Police Office

गोरखा

प्रहरी सेवा

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

पर्वत

प्रहरी सेवा

District Police Office

रसुवा

प्रहरी सेवा

District Police Office

ललितपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

भक्तपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

District Police Office

पर्सा

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिरहा

प्रहरी सेवा

District Police Office

सप्तरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पूर्व)

प्रहरी सेवा

District Police Office

इलाम

प्रहरी सेवा

District Police Office

झापा

प्रहरी सेवा

District Police Office

रौतहट

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पश्चिम)

प्रहरी सेवा

District Police Office

सोलुखुम्बु

प्रहरी सेवा

District Police Office

ओखलढुङ्गा

प्रहरी सेवा

District Police Office

खोटाङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

मुगु

प्रहरी सेवा

District Police Office

उदयपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

भोजपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

तेह्रथुम

प्रहरी सेवा

District Police Office

सुनसरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

बझाङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

नुवाकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

धनकुटा

प्रहरी सेवा

District Police Office

परासी

प्रहरी सेवा

District Police Office

तनहुँ

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिन्धुपाल्चोक

प्रहरी सेवा

District Police Office

अछाम

प्रहरी सेवा

District Police Office

दार्चुला

प्रहरी सेवा

District Police Office

बारा

प्रहरी सेवा

District Police Office

बैतडी

प्रहरी सेवा

District Police Office

बाजुरा

प्रहरी सेवा

District Police Office

डोटी

प्रहरी सेवा

District Police Office

डँडेलधुरा

प्रहरी सेवा

District Police Office

कञ्चनपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

कैलाली

प्रहरी सेवा

District Police Office

कालिकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

डोल्पा

प्रहरी सेवा

District Police Office

पाँचथर

प्रहरी सेवा

District Police Office

ताप्लेजुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

मोरङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रामेछाप

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पूर्व)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मुगु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

भोजपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

तेह्रथुम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दार्चुला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डँडेलधुरा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पाँचथर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा