लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

District Police Office

बैतडी

प्रहरी सेवा

District Police Office

दार्चुला

प्रहरी सेवा

District Police Office

अछाम

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिन्धुपाल्चोक

प्रहरी सेवा

District Police Office

तनहुँ

प्रहरी सेवा

District Police Office

परासी

प्रहरी सेवा

District Police Office

पाँचथर

प्रहरी सेवा

District Police Office

नुवाकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

बझाङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

सुनसरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

मोरङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

ताप्लेजुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिन्धुली

प्रहरी सेवा

District Police Office

बारा

प्रहरी सेवा

CWIN (National Hotline)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

बाँके

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

कैलाली

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

कास्की

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

मकवानपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

मोरङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

भक्तपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अर्घाखाँची

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बैतडी

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रुकुम(पश्चिम)

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रौतहट

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

कपिलवस्तु

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धनुषा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जाजरकोट

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

उदयपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

रसुवा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सल्यान

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिन्धुली

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

बर्दिया

मानसिक स्वास्थ्य

District Police Office

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दार्चुला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पाँचथर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

CWIN (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य