लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

District Police Office

सोलुखुम्बु

प्रहरी सेवा

District Police Office

रौतहट

प्रहरी सेवा

District Police Office

झापा

प्रहरी सेवा

District Police Office

इलाम

प्रहरी सेवा

District Police Office

सप्तरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिरहा

प्रहरी सेवा

District Police Office

पर्सा

प्रहरी सेवा

District Police Office

काठमाडौँ

प्रहरी सेवा

District Police Office

भक्तपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

ललितपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

रसुवा

प्रहरी सेवा

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

गोरखा

प्रहरी सेवा

District Police Office

सर्लाही

प्रहरी सेवा

District Police Office

धनुषा

प्रहरी सेवा

District Police Office

दोलखा

प्रहरी सेवा

District Police Office

अर्घाखाँची

प्रहरी सेवा

District Police Office

रामेछाप

प्रहरी सेवा

District Police Office

मकवानपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

कास्की

प्रहरी सेवा

District Police Office

स्याङजा

प्रहरी सेवा

District Police Office

मनाङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

लमजुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

नवलपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

बागलुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

म्याग्दी

प्रहरी सेवा

District Police Office

पाल्पा

प्रहरी सेवा

District Police Office

पर्वत

प्रहरी सेवा

District Police Office

मुस्ताङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

बर्दिया

प्रहरी सेवा

District Police Office

प्यूठान

प्रहरी सेवा

District Police Office

रोल्पा

प्रहरी सेवा

District Police Office

गुल्मी

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुपन्देही

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पूर्व)

प्रहरी सेवा

District Police Office

सुर्खेत

प्रहरी सेवा

District Police Office

दैलेख

प्रहरी सेवा

District Police Office

जाजरकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पश्चिम)

प्रहरी सेवा

District Police Office

सल्यान

प्रहरी सेवा

District Police Office

जुम्ला

प्रहरी सेवा

District Police Office

हुम्ला

प्रहरी सेवा

District Police Office

मुगु

प्रहरी सेवा

District Police Office

डोल्पा

प्रहरी सेवा

District Police Office

कालिकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

कैलाली

प्रहरी सेवा

District Police Office

कञ्चनपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

डँडेलधुरा

प्रहरी सेवा

District Police Office

डोटी

प्रहरी सेवा

District Police Office

बाजुरा

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रसुवा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रामेछाप

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

स्याङजा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मनाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

म्याग्दी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पाल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मुस्ताङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पूर्व)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दैलेख

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

हुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मुगु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डँडेलधुरा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा