लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

उदयपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिन्धुली

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

बर्दिया

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रौतहट

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अर्घाखाँची

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धनुषा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रुकुम(पश्चिम)

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

कपिलवस्तु

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

भक्तपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बैतडी

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

मोरङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

कैलाली

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

कास्की

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

मकवानपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

बाँके

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (National Hotline)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

हुम्ला

प्रहरी सेवा

District Police Office

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रहरी सेवा

District Police Office

मुगु

प्रहरी सेवा

District Police Office

सल्यान

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिन्धुली

प्रहरी सेवा

District Police Office

जुम्ला

प्रहरी सेवा

District Police Office

डोल्पा

प्रहरी सेवा

District Police Office

दोलखा

प्रहरी सेवा

District Police Office

धादिङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

कास्की

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पश्चिम)

प्रहरी सेवा

District Police Office

कालिकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

सुर्खेत

प्रहरी सेवा

District Police Office

दैलेख

प्रहरी सेवा

District Police Office

जाजरकोट

प्रहरी सेवा

District Police Office

अर्घाखाँची

प्रहरी सेवा

District Police Office

रुकुम(पूर्व)

प्रहरी सेवा

District Police Office

कैलाली

प्रहरी सेवा

District Police Office

अछाम

प्रहरी सेवा

District Police Office

मकवानपुर

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

जिल्ला

हुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मुगु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सल्यान

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

डोल्पा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कालिकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

दैलेख

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

जाजरकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

रुकुम(पूर्व)

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा