लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिन्धुली

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

सिरहा

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

ओखलढुङ्गा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धनुषा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रुकुम(पश्चिम)

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अर्घाखाँची

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

रौतहट

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बाजुरा

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

कपिलवस्तु

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

भक्तपुर

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

सर्लाही

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

धादिङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बैतडी

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

बझाङ

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

अछाम

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

मकवानपुर

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

कैलाली

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

बाँके

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

कास्की

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

मोरङ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (National Hotline)

काठमाडौँ

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

पर्वत

प्रहरी सेवा

District Police Office

धनकुटा

प्रहरी सेवा

District Police Office

मुस्ताङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

धनुषा

प्रहरी सेवा

District Police Office

महोत्तरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

बाँके

प्रहरी सेवा

District Police Office

सिरहा

प्रहरी सेवा

District Police Office

बर्दिया

प्रहरी सेवा

District Police Office

इलाम

प्रहरी सेवा

District Police Office

सप्तरी

प्रहरी सेवा

District Police Office

ताप्लेजुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

नवलपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

बागलुङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

सोलुखुम्बु

प्रहरी सेवा

District Police Office

ओखलढुङ्गा

प्रहरी सेवा

District Police Office

सर्लाही

प्रहरी सेवा

District Police Office

उदयपुर

प्रहरी सेवा

District Police Office

खोटाङ

प्रहरी सेवा

District Police Office

झापा

प्रहरी सेवा

District Police Office

नुवाकोट

प्रहरी सेवा

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

बझाङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CVICT (Centre for Victims of Torture)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (Child Workers in Nepal)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

CWIN (National Hotline)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

District Police Office

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

मुस्ताङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ताप्लेजुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

नवलपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

उदयपुर

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

खोटाङ

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

District Police Office

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा