लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Nepal Mediator Society

बागलुङ

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

NWC (National Women Commission)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बारा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कपिलवस्तु

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बागलुङ

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काभ्रेपलाञ्चोक

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

मोरङ

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सुनसरी

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

डोटी

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

पाँचथर

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बर्दिया

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

तनहुँ

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कञ्चनपुर

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सोलुखुम्बु

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

काठमाडौँ

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सप्तरी

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जुम्ला

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सिन्धुपाल्चोक

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रुपन्देही

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

कास्की

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

धादिङ

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सिन्धुली

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

दाङ

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

ओखलढुङ्गा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रौतहट

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

चितवन

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

भक्तपुर

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बैतडी

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बाजुरा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सुर्खेत

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

रुकुम(पश्चिम)

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

अछाम

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

झापा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

गोरखा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

धनकुटा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

बाँके

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

मकवानपुर

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

सर्लाही

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

नुवाकोट

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

दोलखा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

गुल्मी

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

पाल्पा

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

अर्घाखाँची

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

प्यूठान

उपचार सहयोग

PDS (Nepal Public Defender Society)

बारा

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

काठमाडौँ

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

मोरङ

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

चितवन

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

रुपन्देही

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

Nepal Mediator Society

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

NWC (National Women Commission)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

डोटी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

पाँचथर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बर्दिया

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कञ्चनपुर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सोलुखुम्बु

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सप्तरी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सिन्धुपाल्चोक

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

धादिङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सिन्धुली

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

ओखलढुङ्गा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रौतहट

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

भक्तपुर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बैतडी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बाजुरा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

रुकुम(पश्चिम)

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

अछाम

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

दोलखा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

पाल्पा

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

OCMC (One Stop Crisis Management Centres)

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

बारा

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

PDS (Nepal Public Defender Society)

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श