लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस्। कृपया सुझाव फारम भरेर वा info@nwc.gov.np मा ईमेल पठाएर सेवाको बारेमा तपाइँको सुझाव तथा अपडेट पठाउनुहोस्।

नेपालमा लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित सेवाहरु संगठनको नाम, जिल्ला र सेवाको प्रकारबाट खाेज्नुहाेस् ।

विस्तृत खोजी विस्तृत खोजी
नक्शा प्रयोग गरी खोज्नुहोस्

Sort By:

नाम

जिल्ला

संगठनहरु caret up caret down जिल्ला caret up caret down सेवाको प्रकार

Marie Stopes Nepal

डँडेलधुरा

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

अर्घाखाँची

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

ललितपुर

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

नुवाकोट

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

कास्की

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

कैलाली

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

मकवानपुर

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

काभ्रेपलाञ्चोक

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

रुपन्देही

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

पर्सा

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

रुपन्देही

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

परासी

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

महोत्तरी

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

झापा

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

सुनसरी

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

सिरहा

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

बाँके

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

कपिलवस्तु

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

दाङ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

तनहुँ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

काठमाडौँ

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जुम्ला

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

धनकुटा

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

गुल्मी

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

सर्लाही

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

इलाम

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

धनुषा

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

कपिलवस्तु

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

सुर्खेत

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

पर्वत

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

प्यूठान

प्रजनन स्वास्थ

Manav Sewa Ashram

लमजुङ

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

मकवानपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

चितवन

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

ललितपुर

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

काठमाडौँ

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

गोरखा

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

पर्सा

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

बागलुङ

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

रुपन्देही

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

कास्की

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

सुर्खेत

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

कैलाली

मानसिक स्वास्थ्य

Maiti Nepal

मोरङ

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

पर्सा

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

रुपन्देही

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

बाँके

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

डँडेलधुरा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

अर्घाखाँची

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

नुवाकोट

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काभ्रेपलाञ्चोक

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

परासी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

महोत्तरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

झापा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सुनसरी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सिरहा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

दाङ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

तनहुँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

जुम्ला

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

धनकुटा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

गुल्मी

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सर्लाही

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

इलाम

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

धनुषा

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

कपिलवस्तु

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

पर्वत

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Marie Stopes Nepal

जिल्ला

प्यूठान

सेवाको प्रकार

प्रजनन स्वास्थ

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

लमजुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

मकवानपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

चितवन

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

ललितपुर

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

काठमाडौँ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

गोरखा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

बागलुङ

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

कास्की

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

सुर्खेत

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Manav Sewa Ashram

जिल्ला

कैलाली

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

Maiti Nepal

जिल्ला

मोरङ

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

पर्सा

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

रुपन्देही

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

Maiti Nepal

जिल्ला

बाँके

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध